Sứ Mệnh, Tầm Nhìn và Giá Trị Cốt Lõi

Sứ Mệnh, Giá Trị Cốt Lõi và Tầm Nhìn

Sứ Mệnh

Azdoor sinh ra để làm những cánh cửa hạnh phúc và phục vụ xã hội dựa trên 3 gốc rễ Đạo Đức + Trí Tuệ + Nghị Lực 

Giá Trị Cốt Lõi

Giá trị cốt lõi của Azdoor dựa trên: Kỹ Luật, Trung Thực, Cống Hiến, Yêu Thương

Kỹ Luật: Đội ngũ đồng sự Azdoor luôn thực hiện kỹ luật với lời hứa của chính mình trên sứ mệnh của bản thân và tổ chức. Đối sản phẩm, Azdoor sản xuất và lắp đặt trên qui trình kỹ thuật hiện đại với quyết tâm thực hiện kỹ luật cao để đảm bảo yêu cầu chất lượng tốt nhất. Đối với Khách hàng, Azdoor phục vụ với tinh thần kỹ luật trách nhiệm bằng cả tâm của từng nhân sự để đem lại cho Khách hàng dịch vụ và sản phẩm tốt nhất.

Trung Thực:

Cống Hiến:

Yêu Thương:

Tầm Nhìn

Trong năm 2020 Azdoor trở thành công ty cửa đầu tiên mà mọi người làm ở đó cảm thấy hạnh phúc nhất thị trường. Năm 2021 trở đi Azdoor tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu về doanh nghiệp có chỉ số hạnh phúc cao và chia sẽ sản phẩm cửa hạnh phúc đến mọi nhà.

 

Trở lại Đầu trang

Giới thiệu