Sứ Mệnh, Tầm Nhìn và Giá Trị Cốt Lõi

Sứ Mệnh, Giá Trị Cốt Lõi và Tầm Nhìn

http://azdoor.vn/public/userfiles/images/sumenhazdoor(1).png

Sứ Mệnh

Azdoor sinh ra để làm những cánh cửa hạnh phúc và phục vụ xã hội dựa trên 3 gốc rễ Đạo Đức + Trí Tuệ + Nghị Lực

Giá Trị Cốt Lõi

Giá trị cốt lõi của Azdoor dựa trên: Kỹ Luật, Trung Thực, Cống Hiến, Yêu Thương

Kỹ Luật: Đội ngũ đồng sự Azdoor luôn thực hiện kỹ luật với lời hứa của chính mình trên sứ mệnh của bản thân và tổ chức. Đối sản phẩm, Azdoor sản xuất và lắp đặt trên qui trình kỹ thuật hiện đại với quyết tâm thực hiện kỹ luật cao để đảm bảo yêu cầu chất lượng tốt nhất. Đối với Khách hàng, Azdoor phục vụ với tinh thần kỹ luật trách nhiệm bằng cả tâm của từng nhân sự để đem lại cho Khách hàng dịch vụ và sản phẩm tốt nhất.

Trung Thực: Đội ngũ đồng sự Azdoor luôn hiểu trung thực với chính mình, với tổ chức, với khách hàng là văn hóa gốc rể làm nên giá trị từng con người - sản phẩm - linh hồn của Azdoor.vn.

Cống Hiến: Đội ngũ đồng sự Azdoor.vn thật hiểu sinh ra là để phụng sự vô điều kiện cho cuộc đời, luôn sáng tạo xây dựng đội ngũ - công nghệ sản xuất - giá trị phục vụ để Azdoor.vn tốt hơn mỗi ngày cho mọi khách hàng, cùng đưa Azdoor.vn góp phần đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển tốt đẹp của xã hội.

Sáng tạo: Tập thể Azdoor.vn luôn ý thức được sáng tạo là sống còn và là sức bật lớn nhất của tổ chức. Azdoor.vn luôn cập nhật công nghệ sản xuất mới, học hỏi và tư duy đỗi mới để kiến tạo những sản phẩm – tác phẩm công trình chất lượng với độ thẩm mỹ cao. Azdoor.vn luôn rèn luyện học tập phát triển phương thức phục vụ khách hàng tốt nhất có thể.

Yêu Thương: Yêu thương bản thân, yêu thương gia đình, yêu thương đồng nghiệp, yêu thương khách hàng và mọi người đó là điều luôn được thực hành nhắc tâm mỗi ngày đối với mọi đồng sự của Azdoor.vn. Azdoor.vn luôn yêu thương để hạnh phúc và làm cho thế giới hạnh phúc.

Tầm Nhìn

Trong năm 2021 Azdoor.vn trở thành công ty cửa đầu tiên mà mọi người làm ở đó cảm thấy hạnh phúc nhất thị trường. Năm 2022 trở đi Azdoor tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu về doanh nghiệp có chỉ số hạnh phúc cao và chia sẽ sản phẩm cửa hạnh phúc đến mọi nhà.

 

Giới thiệu