TUYÊN THỆ CỦA TẬP THỂ AZDOOR

TUYÊN THỆ CỦA TẬP THỂ AZDOOR                                                   

1. Tôi kỷ luật với chính tôi.

2. Tôi đồng hành cùng đồng nghiệp.

3. Tôi trung thực đến tận cùng.

4. Tôi cống hiến vô điều kiện.

5. Tôi luôn yêu thương mọi người

Tất cả đồng nghiệp tập thể Azdoor thực hiện tuyên thệ 5 điều trên mỗi sáng và luôn nhất tâm thực hiện. 

 

                                                            

 

 

 

Giới thiệu